60 (Welsh Edition) by Mihangel Morgan

By Mihangel Morgan

"Rwy'n darllen Mihangel Morgan er mwyn cofio beth yw byw"
Sioned Puw Rowlands

Cyfrol newydd o ffuglen gan un o awduron rhyddiaith blaenaf a mwyaf adnabyddus Cymru. Trigain o straeon byrion yn portreadu digwyddiadau cyfoes sy'n digwydd o fewn un awr mewn tref fechan nid yn anhebyg i Aberystwyth.
"Cyfres o straeon byrion yw 60, ond cyfres sy’n gweu at ei gilydd i greu darlun ehangach. Mae nhw’n cynnig cipolwg ar fywydau nifer o gymeriadau mewn tref fechan yng Nghymru rhwng eleven o’r gloch y bore a hanner dydd. Er mwyn pwysleisio hyn, mae yna gloc bychan ar ddechrau pob stori, a’r bys mawr yn symud fesul munud. 12 months awgrym yw ein bod yn prysuro tuag at rywbeth, ac wrth i ni ddarllen mae’r teimlad bod rhywbeth ar fin digwydd yn cael ei rannu gan rai o’r cymeriadau...
Er fy mod i'n teimlo bod rhyw dro ar fyd ar fin digwydd wrth i fysedd y cloc symud yn ecu blaenau, roedd y diweddglo yn sioc, gan fy nhaflu oddi ar fy echel unwaith eto. Dwi'n dal ddim yn swr beth i'w feddwl, ac mae'r diweddglo wedi fy ngorfodi i ailystyried year hyn a ddarllenais i. Dwi'n dal i feddwl am y straeon ac am y cymeriadau brith ynddynt wythnos wedi i mi gau'r cloriau. " - Cerian Arianrhod, Gwales

Show description

Read Online or Download 60 (Welsh Edition) PDF

Similar single authors short stories books

The Ghost Writer

Jack Somerfield is uninterested in his mediocre existence and is uninterested together with his activity. He has been ghost writing for people and is wanting to make a reputation for himself yet lacks the boldness to take action. identifying to to migrate to Canada from London to be along with his female friend and toward his writer. while he arrives he settles in speedy yet struggles to come back up with rules for a narrative.

L'Adalgisa: Disegni milanesi (Biblioteca Adelphi) (Italian Edition)

Fra il 1932 e il 1936 Gadda, allora noto solo a una ristretta cerchia di iniziati, si cimenta in un'ambiziosa impresa: il romanzo di ambiente milanese "Un fulmine sul 220", destinato a mettere in scena – attraverso l'amore eslege di Elsa, moglie del ricco e valetudinario Gian Maria Cavigioli, consistent with Bruno, ex garzone di macellaio di caravaggesca prestanza – l. a. tragica sorte delle «anime sbagliate», segnate dalla più dolorosa estraneità alla tribù.

The 2014 Flash365 Anthology

12 Books 365 New Flash-Fictions multi functional quantity. This ebook comprises: Apocalypse; The Audacious Adventuress; The Grandmaster; Lunch Hour; Time; In dialog with Bob and Jim; Saga; unusual is the hot Black; the last word Quest; Christmas; commencement Day; publish Apocalypse. 12 books choked with tiny tales crossing and combining genres: crime, science-fiction, horror, stream-of-consciousness, surrealism, comedy, romance, realism, event and extra.

Was wäre wenn ... eine Wolke auf die Erde fiele? (German Edition)

Used to be wäre wenn . .. . .. ein Obdachloser sicher ist, die 6 Richtigen geträumt zu haben, ihm aber das Geld fehlt, Zahlenlotto zu spielen? . .. eine Radarsäule sich überraschend menschlich zeigt? . .. ein Alien einen Raumschiffcrash hinlegt? used to be wäre, wenn eine Wolke auf die Erde fällt und sich in das Leben der Menschen einmischt?

Additional resources for 60 (Welsh Edition)

Sample text

Download PDF sample

Rated 4.06 of 5 – based on 19 votes

Categories: Single Authors Short Stories